Error de diccionario
https://texts.pxsol.com/texts?pos=LeChatelet&lng=es&file=secure_componentscom_jbcataloglibrarijsuploadserverphpfil404
Le Chatelet Hotel
Le Chatelet
Le Chatelet

...

Diccionario:

...